Partner strategiczny

 

Formularz logowania

Rezonans Magnetyczny

REZONANS MAGNETYCZNY


Badanie nazywane jest również: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Nazwa zwyczajowa: Rezonans


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii.

 

Powoduje to, że linie pola magnetycznego jąder atomów - w organizmie człowieka - ustawiają się równolegle do kierunku wytworzonego pola magnetycznego. Dodatkowo sam aparat emituje fale radiowe, które docierając do pacjenta i jego poszczególnych tkanek wzbudzają w nich powstanie podobnych fal radiowych (to zjawisko nazywa się rezonansem), które z kolei zwrotnie są odbierane przez aparat. W praktyce jako "rezonator" wykorzystuje się jądro atomu wodoru. Liczba jąder wodoru w poszczególnych tkankach jest różna, co między innymi umożliwia powstawanie obrazu.
Komputer dokonując skomplikowanych obliczeń, na ekranie przedstawia uzyskane dane w formie obrazów struktur anatomicznych. Komputer na żądanie operatora może dokonać też obliczeń w taki sposób, aby przedstawić obraz anatomiczny w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Obrazy badanych struktur u poszczególnych pacjentów zapamiętywane są w pamięci stałej komputera, tj. na dyskach optycznych. Obrazy te są także przez specjalną kamerę naświetlane na zwykłej folii rentgenowskiej.
Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Obecnie badanie za pomocą rezonansu magnetycznego należy do najdroższych badań w radiologii.

 

Diagnostyka

CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie to umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i także trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Badanie służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy aparatu do rezonansu magnetycznego i bez użycia środka kontrastowego (w sposób nieinwazyjny) można otrzymać obraz naczyń krwionośnych i ocenić ewentualne patologie (np. tętniaki, naczynia patologiczne, itp.). Uruchamiając odpowiedni program w komputerze można uzyskać obraz układu tętnic lub żył organizmu.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
Ze strony ośrodkowego układu nerwowego

 • Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane).
 • Choroby otępienne (np. choroba Alzheimera).
 • Nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach.
 • Ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnego dołu mózgu.
 • Guzy kanału kręgowego.
 • Ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego.
 • Zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym.
 • Zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii.
 • Inne.

  Ze strony tkanek miękkich
 • Guzy tkanek miękkich.
 • Urazy tkanek miękkich (stawów, mięśni, więzadeł).
 • Inne.

  Ze strony klatki piersiowej, śródpiersia i miednicy
 • Guzy serca.
 • Choroby dużych naczyń.
 • Guzy płuc naciekające ścianę klatki piersiowej.
 • Nowotwory narządów rodnych u kobiet i gruczołu krokowego (prostaty) u mężczyzn.
 • Inne.

  Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza
 • Reklama

  Sonda

  Kiedy robiłeś badanie MRI?

  Wyniki
  Design by compactiva.pl &.